سخنان نیچه (۲) | فضا 2 موزیک faza2music

سخنان نیچه (۲) | فضا 2 موزیک faza2musicبرترین هفته

5 روز قبل

برترین هفته

2 روز قبل

سخنان نیچه (۲)

تاریخ انتشار ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶
سخنان نیچه

هرگاه انسان رنجی عظیم را در خود ایجاد کند و فریاد آن را بشنود و از یأس و ناامیدی درونی نمیرد و جان بدر ببرد، عظمت یافته است.

نشان آزادی به دست آمده چیست؟ دیگر از خود شرمسار نبودن

اگر مجبور نبودیم در راه شناخت بر بسیاری از شرم ها چیره شویم، کشش آن بسیار اندک بود.

شاعری را می شناسم که مانند بسیاری از کسان دیگر، جذابیت کمبودها و ضعفهایش نسبت به کارهایی که تمام می کند و به کمال می رساند بیشتر است.

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه، معین، ارزشی بیشتر از نامعین دارد؛ همان گونه که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

انسانی ترین کار چیست؟ شخص را از شرمساری دور ساختن.

جنایتکار اغلب به کفایت، شایسته کار خویش نیست و به همین دلیل، آن را خوار می دارد و بدنام می کند.

برای انسانهای سرسخت، همدلی شرم آور است، اما باارزش.

شوکت و جلال زمانی زاده می شود که گروهی از مردم در ستایش از یک فرد، حجب و حیا را به کلی کنار بگذارند.

چه کسی را بد می دانی؟ آن کس که همیشه می خواهد دیگران را شرمسار می سازد.

57 بازدید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *